Gebyr på kredittkort
22. november, 2023

Vær obs på overtrekksgebyr på kredittkort

Morten Haugdahl Lie
Denne siden er skrevet av:
Morten Haugdahl Lie
Les biografien
Innholdet på denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Kredittkort kommer med svært mange fordeler og rabatter, men man hører ikke like mye om hva som skjer hvis man skulle være så uheldig å overskride sin egen kredittramme.

Dersom du overskrider kredittrammen din, fører dette til det som heter overtrekksgebyr.

Her kan du lese mer om hva overtrekksgebyr er, hvor store slike gebyrer er for norske kredittkort og konsekvensene du møter dersom du har overtrukket kredittrammen din.

Hva er overtrekksgebyr på kredittkort?

Overtrekksgebyr på et kredittkort er et gebyr man får når man bruker mer kreditt enn det man egentlig har tilgjengelig på kortet.

Kredittrammen på kredittkortet ditt angir det maksimale beløpet du kan bruke med kortet. Ved overskridelse av kredittrammen, kommer banken til å belaste deg med et gebyr.

Hvor stort dette gebyret er på, avhenger av kredittkortet du har. Gebyret kan være et fast beløp eller en prosentandel av det overtrukne beløpet.

Du bør alltid passe på å ikke overskride kredittrammen på kredittkortet ditt, da overtrekksgebyrer betyr ekstra kostnader.

Gebyr på kredittkort
Styr unna overtrekk på kredittkortet ditt.

Kredittkort med overtrekksgebyr

Her ser du en oversikt med forskjellige norske kredittkort og deres overtrekksgebyr:

TF Bank Mastercard – 0 kr

Re:member Black – 125 kr

Santander Red Visa – 125 kr

Instapay Mastercard – 0 kr

Morrow Bank Mastercard – 0 kr

Ikano Visa – 75 kr

Bank Norwegian Visa – 125 kr

De aller fleste kredittkort opererer med overtrekksgebyr fra 0 kroner til 125 kroner. Likevel finnes det kredittkort med langt høyere overtrekksgebyr ute på markedet.

Her kan du lære mer om gebyrer på kredittkort.

Selv om mange kredittkort kommer med overtrekksgebyrer, er det forskjellig nøyaktig når dette gebyret forekommer. Ved noen kort er det ikke sikkert du får overtrekksgebyr dersom du bare er 10-20 kroner over kredittrammen din.

Skulle du gå 1000-2000 kroner over kredittrammen, så er det unngåelig å få gebyr. Bankene opererer med egne grenser om hvor mye du kan gå over kredittrammen og det eventuelle overtrekksgebyret belastes på neste kredittkortregning.

Hvor mye er det mulig å overtrekke?

Det finnes ingen fastsatt grense for hvor mye det er mulig å overtrekke et kredittkort. Dette er rett og slett tilfeldigheter.

Et overtrekk kan forekomme i situasjoner hvor banken ikke har direkte forbindelse med butikken du bruker kortet i. Når dette skjer rekker ikke banken å avvise betalingen før det er betalt.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler overtrekket?

Overtrekk på et kredittkort fører som regel bare til et overtrekksgebyr så lenge man betaler gebyret raskt. I noen få tilfeller kan imidlertid overtrekk sees på som mislighold av avtalen man har med banken.

Husk at det å bruke mer penger enn det som er tilgjengelig på kredittkortet, kan signalisere at du ikke kan håndtere gjelden din på en ansvarlig måte.

Betaler du ikke overtrekket i tide, kan kredittkortselskapet eller banken velge å si opp kredittkortet. Samtidig vil dette ha en del å si for din kredittvurdering og kredittscore, slik at det blir vanskelig å få innvilget kreditt i fremtiden.

Banken kan også velge å sende saken videre til inkasso, noe som igjen kan føre til flere gebyrer og ytterligere kostnader for deg. Du bør derfor bruke kredittkort på en ansvarlig måte og sørge for å holde deg innenfor kredittrammen du har.

Unngå avtalebrudd

Har du utfordringer når det gjelder egen økonomi, eller du har brukt mer penger på kreditt enn det som er innenfor kredittrammen? Da bør du kontakte kredittkortselskapet ditt for å finne en felles løsning.

Det er helt essensielt å få gjelden ned til en sum som er innenfor kredittrammen din. Har du en kredittramme på 50.000 kroner, men har brukt 52.000 kroner så kan det regnes som avtalebrudd og banken kan anse det som mislighold av kredittavtale mellom kunde og bank.

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr overtrekksgebyr?

Dette er et gebyr du får dersom du bruker mer penger enn det kredittrammen du har, tilsier. Eksempel: Du har en kredittramme på 50.000 kr, men har brukt 52.000 kroner.

Hva skjer hvis man overtrekker et kredittkort?

Overtrekk fører til at kontoen står i minus og et overtrekksgebyr vil forekomme på neste kredittkortregning. Skulle du unngå å betale inn slik at kontoen ikke står i balanse, har kredittkortselskapet mulighet til å avslutte kortet.

Hva er en overtrekksrente?

Bruker du mer penger enn det du har på konto, må du betale penger til banken. I motsetning blir man belønnet for å ha penger på konto. Når du skylder banken penger, betaler du det som heter for en overtrekksrente.

Kan man gå over kredittgrensen?

Ja, dersom banken som utsteder kortet ikke har direkte forbindelse med stedet hvor du bruker kortet, kan betalingen gå gjennom før banken rekker å avvise betalingen. Dette gjør at du får et overtrekksgebyr.