Gjelden øker i Norge
24. februar, 2023

Gjeldsbyrden øker stadig: Nå forventes det at flere vil oppleve økonomiske vanskeligheter med å betale tilbake gjelden sin

Morten Haugdahl Lie
Denne siden er skrevet av:
Morten Haugdahl Lie
Les biografien
Innholdet på denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Forbruksgjelden øker med flere milliarder

Prisveksten fortsetter samtidig som den samlede gjelden i norske husholdninger øker. I lys av den kommende renteøkningen spår Gjeldsregisteret nå at flere vil slite med å betale tilbake gjelden sin.

Ifølge Gjeldsregisteret har den rentebærende usikrede gjelden økt med 3,5 milliarder kroner i løpet av de siste åtte månedene. Dette inkluderer lånetyper som blant annet forbrukslån, kredittkort, og forfalt faktureringskort som betalingskort.

Det er spesielt den delen av gjelden som er forfalt og som nå begynner å pådra seg renter som stadig øker, skriver E24.

– Vi merker effekten på renteøkningene nå

Siden juni har den totale gjelden i norske husholdninger økt med 2,8 prosent og på dette tidspunktet nådd 127,1 milliarder kroner.

– Effekten av den senere tids renteøkninger kommer nå, og vi får samtidig en økning i matvareprisene. Selv om gjeldsnivået for rentebærende forbruksgjeld for ett år tilbake var høyere og utgjorde hele 128,1 MRD, har husholdningsbudsjettene «krympet» siden den gang som følge av kostnadsøkninger. Vi må derfor forvente at flere får betalingsproblemer når forbruksgjelden må prioriteres sammen med betaling av renter, mat, strøm og andre nødvendige kostnader. For de som sliter kan tiden derfor være inne til å ta en prat med kreditorene, og legge en plan for håndtering av situasjonen, sier Egil Årrestad.

Egil Årrestad
Egil Årrestad | Foto: Gjeldsregisteret.com

Nye rentehopp ventes

Det er ventet at Norges Bank vil heve styringsrenten ytterligere i løpet av året, hvert fall en gang til. Selv om dette ikke utgjør all verden for noen, vil det være en stor utfordring for de som allerede sliter med høy gjeldsbelastning og lave inntekter.

De fattigste vil bli hardest rammet, da de må prioritere forbruksgjelden sammen med betaling av renter, mat, strøm og andre nødvendige utgifter.

Fattigdomsutfordringer

Forbruksgjeld har vært en økende bekymring i Norge de siste årene, og det er nå en av de største økonomiske utfordringene som mange nordmenn står overfor.

Med den økende gjelden, blir det vanskeligere å håndtere utgiftene som følger med. Mange nordmenn har tatt opp forbrukslån for å finansiere utgifter som de ikke har råd til å betale for umiddelbart.

Dette har også ført til en økning i antall inkassosaker og betalingsanmerkninger i Norge.

Disse stegene bør man ta når inkassovarselet kommer

Når man mottar et inkassovarsel, er det viktig å ta tak i saken umiddelbart for å unngå ytterligere økning i gjeld og kostnader.

Først bør man lese igjennom inkassovarselet nøye og sjekke om det er riktig. Deretter bør man kontakte inkassoselskapet og prøve å finne en løsning på gjelden. Dette kan være å inngå en avtale om nedbetaling eller å be om en utsettelse.

Husk å være ærlig og åpen om din økonomiske situasjon, slik at inkassoselskapet kan hjelpe deg best mulig. Hvis du ikke klarer å betale gjelden din, kan du søke om en gjeldsordning hos namsmannen. Dette kan gi deg en plan for å betale tilbake gjelden din over tid.