Kredittkort uten inntekt

Utforsk mulighetene rundt å få et kredittkort uten fast inntekt i 2023

Lendo Kredittkort
🔙 Cashback 🛍 Rabatter ✈️ Reisekort 💰 Bonuspoeng
Maks kreditt
150 000 kr
Krav til inntekt
120 000 kr
Rentefrie dager
45 dager
Årsgebyr
0
 kr
Aldersgrense
20 år
Effektiv rente
25,76 %
Kredittbeløp kr. 25 000/12mnd. nom. rente 23,14 %, eff. rente 25,76%, kost. 3 243 totalt kr. 28 243.
Resurs Bank Gold
⛽ Drivstoffavtale ✈️ Reisekort 💰 Bonuspoeng
Maks kreditt
150 000 kr
Krav til inntekt
150 000 kr
Rentefrie dager
60 dager
Årsgebyr
0
 kr
Aldersgrense
18 år
Effektiv rente
21,82 %
Eksempel: Eff. rente 21,82% 25.000,- o/12 mnd. Kost. 2 776, Totalt kr. 27 776,-
Instapay Mastercard
🔙 Cashback 🛍 Rabatter
Maks kreditt
100 000 kr
Krav til inntekt
250 000 kr
Rentefrie dager
43 dager
Årsgebyr
0
 kr
Aldersgrense
23 år
Effektiv rente
18,13 %
Eff. rente *18,13 %, 45.000,- o/12 mnd. Totalt 49.194,- Kostnad 4.194,-
Søk enkelt og raskt

Søk om et kredittkort uten fast inntekt

Uten en fast inntekt kan det være mildt sagt vanskelig å skaffe seg et kredittkort, da de aller fleste tilbydere av kredittkort krever dette. Alt håp er imidlertid ikke ute. Her ser vi nærmere på mulighetene du kan benytte deg av.

Noe mykere krav

Finansinstitusjoner stiller som regel krav om fast inntekt for å søke om et kredittkort, da dette gir en form for sikkerhet for at kortet vil bli betalt ned. Men de kan også ta hensyn til andre faktorer som for eksempel inntekt fra andre kilder eller formue, og kan vurdere søknader fra personer med usikre inntektsforhold på en individuell basis.

I dag finnes det veldig mange mennesker som jobber uten å være fast ansatt. Noen jobber som frilans, mens andre er selvstendig næringsdrivende. Er det noe som er helt sikkert når man jobber for seg selv, så er det at inntektene alltid kan variere, men det vet også kredittkort-tilbyderne.

Kravene til søkere av kredittkort har endret seg de siste årene, og bankene vurderer nå søkerne mer individuelt enn før. I dag kan man søke og få kredittkort hvis man kan vise til en form for inntekt, for eksempel gjennom en kontrakt eller en faktura. Dette gjør det mulig for flere å søke om og få kredittkort, også for dem som ikke har en fast arbeidsgiver.

Kredittkortselskapene har også skjært ned litt på inntektskravet til alle som ønsker å skaffe seg et kredittkort.

Før måtte man gjerne tjene rundt 100.000 kroner som et minstekrav, i dag ligger kravet nærmere 50.000 kroner. Med andre ord kan vi si at dersom du har lav eller variert inntekt kan du likevel få et kredittkort. Kan du ikke vise til noe inntekt som helst vil det bli umulig å få et kredittkort.

Inntektstap som følge av sykdom eller arbeidsledighet?

En reduksjon i inntekten kan påvirke mulighetene for å få kredittkort, da kredittkortselskaper ser på inntekt og kredittverdighet når de vurderer søknader om kredittkort. Imidlertid har flere kredittkortselskaper de siste årene redusert inntektskravet for å gjøre det enklere for folk å søke om kredittkort, selv om de er arbeidsledige eller sykmeldt.

Det kan derfor være verdt å undersøke om det finnes kredittkort tilgjengelig for personer med lavere inntekt.

Husk at du garantert ikke vil kunne få den maksimale kredittrammen på kredittkortet selv om du får innvilget søknaden om kortet. Med en lav inntekt vil du sannsynligvis få den laveste kredittrammen.

Disse 3 kredittkortene kan du enkelt skaffe deg

For deg som er ute etter et kredittkort med en lav inntektsgrense, kan du sjekke ut disse tre kortene:

  1. Santander Red Visa – Her ligger inntektskravet på 50.000 kroner og du kan få opptil 100.000 kroner i kredittramme.
  2. Remember Gold – Inntektskravet er noe høyere på 120.000 kroner, men her kan du til gjengjeld få en kredittramme opptil 150.000 kroner.
  3. Lendo Kredittkort – Som med Remember Gold må du ha en årsinntekt på minimum 120.000 kroner, men du får altså opptil 150.000 kroner i kredittramme.

kredittselskapene krever at du har en inntekt å betjene gjelden med. Selv om det står 0,- bak inntektskravet hos noen tilbydere, betyr det ikke nødvendigvis at det ikke er noen inntektskrav.

Det kan være at selskapet ikke oppgir et fast beløp som inntektskrav, men at de vurderer din økonomiske situasjon og inntekt individuelt. Det er derfor viktig å søke om kortet og gi informasjon om din inntekt for å få en bedre forståelse av om du vil oppfylle kravene for å få kortet.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser?

Når man driver for seg selv kan inntektene variere fra måned til måned og år til år. Det kan være du har et år hvor inntektene har vært høye jevnt over, før den stuper igjen året etter.

Siden mange kredittkortselskap tar utgangspunkt i skatte- og inntektsopplysningene dine når du søker om et kredittkort, kan det være de ikke får et korrekt bilde av din økonomiske situasjon.

Inntektene for en selvstendig næringsdrivende kan variere fra måned til måned og år til år, og dette kan påvirke muligheten for å få godkjent en søknad om kredittkort.

Kredittkortselskap bruker ofte skatte- og inntektsopplysninger for å vurdere en kredittverdighet. Derfor er det mest hensiktsmessig for en selvstendig næringsdrivende å vise til en stabil økonomisk situasjon ved å for eksempel ha et godt sparegrunnlag eller en stabil kundemasse.

Det kan også være lurt å vise at man har en solid forretningsplan og at man har håndtert økonomiske utfordringer på en god måte i tidligere.

Heldigvis er mange av kredittkortselskapene helt klar over at selvstendig næringsdrivende og frilansere ofte befinner seg i en økonomisk berg- og dalbane. Derfor ser de også på regnskapstall når de skal vurdere søknaden din. Noen ser på regnskapstallene fra det siste året, mens andre vil se på tallene fra det siste kvartalet.

Kredittkort med lav inntekt

Som vi tidligere var inne på, er det mulig å skaffe seg kredittkort til tross for lav inntekt. Faktisk kan du få kredittkort uten fast inntekt også, eksempelvis hvis inntekten din varierer.

Alle tilbydere av kredittkort ser på betjeningsevnen din under vurderingsprosessen. De må altså se hvor godt du kan håndtere gjelden som kommer med et kredittkort.

De to viktigste tingene:

  1. Din inntekt
  2. Din gjeld samt andre faste utgifter

Kan jeg få kredittkort uten å ha jobb?

Dette er også et populært spørsmål blant nordmenn. Realiteten er imidlertid ofte at ingen jobb fører til ingen inntekter. Ingen inntekter betyr ingen kredittkort. Dersom du tjener penger uten å ha en jobb, er sjansene langt bedre selvfølgelig.

Eksempler på inntekt uten jobb kan blant annet være penger gjennom uføretrygd, pensjon og arbeidsavklaringspenger. Gjelder dette deg, bør du være klar over at slike stønader kan bli vurdert som inntekter av bankene, men det kan være vanskeligere å få kredittkort.

Mange kredittkorttilbydere bruker digitale og automatiserte søknadsskjemaer, og opplysninger om inntekt og yrke er vanligvis obligatoriske felt å fylle ut. Hvis du ikke kan oppgi et yrke, kan det føre til at søknaden automatisk blir avslått, da det kan være et tegn på økonomisk usikkerhet eller manglende evne til å betale tilbake utestående kreditt.

Husk at det er viktig å være ærlig i søknaden, da det kan føre til problemer hvis opplysningene du gir er feilaktige.

Morten Haugdahl Lie
Denne siden er skrevet av:
Morten Haugdahl Lie
Les biografien
Innholdet på denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.