Betalingsutsettelse
16. april, 2023

Betalingsutsettelse på kredittkort: Hva er det og hvordan fungerer det?

Morten Haugdahl Lie
Denne siden er skrevet av:
Morten Haugdahl Lie
Les biografien
Innholdet på denne siden er skrevet av Morten Haugdahl Lie. Morten har 6 års erfaring innen journalistikk med spesialisering i bank -og finansprodukter. Vi skriver kun om banker og kredittselskaper som er regulert av Finanstilsynet.

Betalingsutsettelse på kredittkort er en fleksibel løsning som lar kortinnehavere utsette sine betalinger i en bestemt periode. Dette kan være nyttig i enkelte situasjoner, for eksempel når man står overfor uforutsette utgifter eller trenger ekstra tid til å betale regninger. I denne artikkelen vil vi forklare hva betalingsutsettelse er, hvordan det fungerer og hva du bør være oppmerksom på.

Hva er betalingsutsettelse?

Betalingsutsettelse er en funksjon som tilbys av enkelte kredittkortselskaper, hvor man kan utsette betalingen av kredittkortgjeld for en kortere periode, vanligvis mellom 30 og 60 dager. Dette gir kortinnehavere muligheten til å fordele betalingene sine over en lengre tidsperiode og unngå renter og gebyrer som kan påløpe ved for sen betaling.

Hvordan fungerer betalingsutsettelse?

Når man benytter seg av utsettelse av betaling på et kredittkort, blir den opprinnelige forfallsdatoen for betalingen utsatt til en senere dato. Dette betyr at man ikke trenger å betale hele eller deler av beløpet før den nye forfallsdatoen. Hvor lang tid man får til å betale avhenger av kredittkortselskapet og vilkårene for betalingsutsettelsen.

Vanligvis er det to typer betalingsutsettelser:

  1. Full betalingsutsettelse: Dette innebærer at man utsetter hele betalingen til den nye forfallsdatoen. Man betaler da hele beløpet på en gang når den nye datoen kommer.
  2. Delt betalingsutsettelse: Her utsetter man en del av betalingen, og betaler den gjenværende delen innen den opprinnelige forfallsdatoen. Den utsatte delen betales deretter ved den nye forfallsdatoen.

Det er viktig å merke seg at betalingsutsettelse ikke betyr at man unngår å betale renter og gebyrer helt. I de fleste tilfeller vil man fortsatt måtte betale renter på det utsatte beløpet fra den opprinnelige forfallsdatoen og frem til man betaler det i sin helhet.

Fordeler og ulemper

👍🏼 Fordeler:

  • Gir deg mer tid til å betale regninger og håndtere uforutsette utgifter.
  • Kan bidra til å forhindre at du får betalingsanmerkninger.
  • Kan være en god løsning for kortinnehavere som trenger litt ekstra tid til å samle inn penger.

👎🏼 Ulemper:

  • Rentene og gebyrene vil fortsatt påløpe på det utsatte beløpet, noe som kan øke den totale gjelden.
  • For hyppig bruk av betalingsutsettelse kan føre til dårligere kreditt